FASTIGHETSSERVICE

Vi erbjuder professionell, kunnig och framförallt engagerad fastighetsskötsel. Vi har stor erfarenhet av utemiljö och breddar nu kompetensen för att täcka även den inre fastighetsskötseln.


Bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, kommuner, landsting, fastighetsbolag och privatpersoner. 

YTTRE FASTIGHETSSKÖTSEL


Trädgårdsskötsel, trädbeskärning, renhållning, städning av soprum kontroll av belysning osv.


Vi utför också nyplanteringar och omplanteringar.

INRE FASTIGHETSSKÖTSEL


Rondering, Städning, fönsterputs, kontroll av belysning mm. 


Vår samarbetspartner Evelko arbetar med el, VVS, Ventilation och styr & reglerteknik. Tillsammans kan vi ge ett helhetskoncept till såväl bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

SNÖRÖJNING


Handskottning, maskinförare dagtid och nattetid.

SERVICE & REPARATIONER


Inoljning och reparation av bänkar och annan fast utrustning, justering av dörrar, lampbyte

NÅGRA AV VÅRA PROJEKT

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

2020-2021

AKADEMISKA SJUKHUSET - VINTERVÄGHÅLLNING

TIERPS VÅRDCENTRUM - 
YTTRE SKÖTSEL ÅRET RUNT

EKEBO FÖRSKOLA - UPPLANDS VÄSBY

2020

FÖRE

FÖRE

FÖRE

EFTER

EFTER

EFTER

CENTRALSTATIONEN - UPPLANDS VÄSBY

2020

FÖRE

EFTER

SE MER FRÅN OSS PÅ VÅR INSTAGRAM